2020.02.28: Relacja: Poznaniacy w obronie zieleni

Relacja ze spotkania Koalicji ZaZieleń Poznań w Po-Dzielni

Pokaz filmu pod tytułem „Szukając” Tomasza Genowa

Spotkanie prowadziła Kalina Olejniczak.

https://www.facebook.com/podzielnia/videos/680805239393797/


W 2018 roku zawiązała się w Poznaniu nieformalna koalicja ZaZieleń Poznań.

Jej celem jest obrona terenów zielonych przed zakusami deweloperów, ale też miejskich planistów.
Jest to szczególnie istotne w dobie zmian klimatu, kiedy powinniśmy doceniać dające nam tlen drzewa i chłonące wodę tereny biologicznie czynne.


Przez ten czas Koalicja zaangażowała się w obronę obszarów na Starołęce, okolic fortów, stadionu Szyca czy Parku Kasprowicza. Czy ma sukcesy? Czy przekonuje do siebie mieszkańców? Jakie jest poparcie dla obywatelskich działań w obronie zieleni? Jakie formy aktywności są najskuteczniejsze?


O tym rozmawialiśmy z członkami koalicji: Anetą Mikołajczyk, Agnieszką Malinowską, Robertem Kalakiem i Kubą Kotnarowskim. Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu Tomka Genowa o przyrodzie w Poznaniu. Tomek z kamerą odwiedził m.in. tzw. nieużytki na Stadionie Szyca. Stawia pytanie o to, czym są samosiejki i dlaczego nie służy nam nadmiar oświetlenia.

Na koniec obejrzeliśmy jak wygląda tracący zieleń Poznań z perspektywy drona. Filmy dostarczone zostały przez Pana Lechosława Lerczaka


Tomasz Genow Tworzył w Poznaniu murale z wierszami. Napisał książkę „Kosmos jest ze słów” (2019). Udziela się społecznie, działał w radzie osiedla Wilda.

Film Tomasza Genowa pt. „Szukając”