Relacja 17.01.2020 Na skończonej planecie. Wykład Petrosa Kanenasa

Petros Kanenas, kiedyś ekonomista z wykształcenia, makler giełdowy, przedsiębiorca, wyznawca kapitalizmu. Potem: anarchizujący kooperatysta, komunalista, wędrowny wolontariusz w Grecji, Chorwacji i Polsce, piewca samoorganizacji społecznej, technologii wyzwoleńczych i gospodarki solidarnościowej. Teraz: edukator, agitator i praktyk społecznościowej adaptacji do życia „w brzuchu” katastrofy ekologicznej. Autor bloga: https://kanenasblog.wordpress.com i fanpage’a WPrzemianie.PL

Razem z Kasią-Na-Kołach zaczyna nowe życie w Poznaniu, próbując ograniczać śmierć i cierpienie istot czujących.

Podczas wykładu w Po-Dzielni tłumaczył jak ślepa wiara w rozum (podszyta gatunkową pychą) doprowadziła nas do skraju zagłady biosfery, jaką znamy. I jak nadal podpowiada nam przeciwskuteczne „rozwiązania problemu”.

Kiedy mówimy “nieskończony wzrost nie jest możliwy na skończonej planecie” w to pozornie oczywiste zdanie upakowujemy wiele milczących założeń. Dotyczą one takich elementów, jak skala czasowa, zastanowienie się nad różnymi aspektami skończoności i nieskończoności. Ignorujemy natomiast podstawowe pytanie: dlaczego w ogóle potrzebny jest nieskończony wzrost – oraz wzrost w ogóle.

Dyskutowaliśmy nad pojęciami wzrostu i jego granic, a także systemu wierzeń, który dał napęd całemu procesowi, który nas teraz zabija.

https://www.facebook.com/podzielnia/videos/473139943370831/